Black Spot

Vilfranš je mali grad bez prijema telefonskog signala, a nalazi se na rubu tajanstvene šume. Broj stanovnika se sve više smanjuje, a dolazi do naglog porasta zločina. Policijski inspektor Loren, koja je i sama jednom bila žrtva zločina, nastavlja otkrivati sveže leševe.

12 Pack Of Clear Eyes Drops Redness Relief 0.2 Oz.6 Ml Exp (2020)Up To 12 Hours | Coran Calligraphie Islamique Musulman Arabe Bismillah Wall Sticker Vinyle Dcor À La Maison | Crest of the Stars (13)